PKN
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
 
Contactgegevens Contactgegevens
De contactpersoon is:  Mevr. J. Metselaar-Helfferich,
                                     Singel 68,
                                     8601 AL
                                     tel. 06-83692285
                                     e-mail:  janke.helfferich@ziggo.nl

Onze kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een Kerkenraad die bestaat uit een voorzitter, een scriba en 3 ouderlingen en 2 diakenen.

De kerkelijke gemeente wil vooral gericht zijn op op alle inwoners van onze dorpen. Wij streven er naar om een opbouwende en missionaire gemeente te zijn.

De privacy-verklaring van onze kerk.
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns
postadres gemeente:
Singel 68
8601 AL
Sneek

Coördinator gegevensbescherming
Fuutlaan 6,
8601 XA Sneek,
tel. 0515-411597; e-mail  fhoogkamp@versatel.nl


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns verstrekt. Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
Waarom zijn deze gegevens nodig
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen
Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.